wtorek, 24 kwietnia 2018, 02:36

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
wtorek, 12 stycznia 2010 15:16

Znak sprawy nr 2/GDOŚ/2010 - Świadczenie usługi sprzątania w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia