poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:41

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
środa, 20 stycznia 2010 16:59

Znak sprawy nr 3/GDOŚ/10 - Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej w okresie migracji i zimowania ptaków dla 16 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB020004Zbiornik Mietkowski, PLB020002Grądy Odrzańskie, PLB040002Bagienna Dolina Drwęcy, PLB040004Ostoja Nadgoplańska, PLB060003Dolina Środkowego Bugu, PLB080005Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, PLB140014Dolina Dolnej Narwi, PLB200001Bagienna Dolina Narwi, PLB220004Ujście Wisły, PLB040003Dolina Dolnej Wisły, PLB260001Dolina Nidy, PLB280010Zalew Wiślany, PLB320001Bagna Rozwarowskie, PLB320002Delta Świny, PLB220005Zatoka Pucka, PLB320009Zalew Szczeciński.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Założenia monitoringu wędrownych ptaków wodno-błotnych w wybranych OSOP Natura 2000

Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram rzeczowo - finansowy  przedsięwzięcia/zadania "Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej w okresie migracji i zimowania ptaków dla 16 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000"

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Poradnik metodyczny - Monitoring Ptaków Wodnych w okresie wędrówek

Załącznik do Poradnika metodycznego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2

Informacja o unieważnieniu postępowania