sobota, 21 kwietnia 2018, 15:33

Obwieszczenia i zawiadomienia Gazociąg Północny - tłumaczenia decyzji wydanych przez państwa pochodzenia w sprawie planowanego przedsięwzięcia
Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 września 2010 15:36

Warszawa, dn. 25 stycznia 2010 r.

DOOŚidk-045/174/10/is-6

 

Gazociąg Północny –
tłumaczenie decyzji wydanych przez państwa pochodzenia w sprawie planowanego przedsięwzięcia.

 

Szanowni Państwo,

W związku z przekazaniem przez państwa pochodzenia przetłumaczonych na język polski pozwoleń związanych z realizacją gazociągu północnego (gazociąg planowany przez konsorcjum Nord Stream) poniżej udostępniono treść wydanych decyzji w języku polskim oraz w oryginalnej wersji językowej.

DANIA:

Pozwolenie na wykonanie gazociągu Nord Stream w wodach duńskich (j. polski)
Pozwolenie na wykonanie gazociągu Nord Stream w wodach duńskich
(j. duński)

SZWECJA:

Pozwolenie na ułożenie gazociągu na terenie szwedzkiej strefy ekonomicznej (j. polski)
Pozwolenie na ułożenie gazociągu na terenie szwedzkiej strefy ekonomicznej
(j. szwedzki)

FINLANDIA:

Pozwolenie na wykorzystanie fińskiej strefy ekonomicznej (j. polski)

Pozwolenie na wykorzystanie fińskiej strefy ekonomicznej (j. fiński)

Strona fińska udzieliła również w związku z realizacją inwestycji zezwolenia na oczyszczanie z amunicji obszaru w fińskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Bezpośrednie oddziaływanie transgraniczne dotyczy w tym przypadku Estonii. Treść decyzji dostępna jest w języku angielskim:

Pozwolenie na oczyszczanie z amunicji dna w fińskiej strefie ekonomicznej (j. angielski).

W strefie fińskiej inwestor potrzebuje jeszcze jednego pozwolenia (zezwolenia na budowę gazociągu wydanego na podstawie fińskiego prawa wodnego), Decyzja ta wraz z jej tłumaczeniem na język polski (lub streszczeniem w języku polskim) zostanie przekazana do Polski w przyszłości.

ROSJA:

Strona rosyjska udzieliła zezwolenia na realizację inwestycji w dniu 18 grudnia 2009 roku. Treść decyzji wraz z jej tłumaczeniem na język polski nie została jeszcze przekazana stronie polskiej.

NIEMCY:

Pozwolenie Urzędu Górniczego (j. polski)

Pozwolenie Urzędu Górniczego (j. niemiecki)

Pozwolenie Federalnego Urzędu Żeglugi i Hydrografii (j. polski)

Pozwolenie Federalnego Urzędu Żeglugi i Hydrografii (j. niemiecki)

Decyzja w sprawie zmiany zezwolenia z dnia 28.12.2009 roku na wykonanie i eksploatację wysokociśnieniowego gazociągu „Nord Stream” wraz z Ustaleniem obowiązku oceny oddziaływania na środowisko. Wynik badania zgodnie z §§ 3e w związku z 3c, 3a ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko
(j. polski)


Decyzja w sprawie zmiany zezwolenia z dnia 28.12.2009 roku na wykonanie i eksploatację wysokociśnieniowego gazociągu „Nord Stream” wraz z Ustaleniem obowiązku oceny oddziaływania na środowisko. Wynik badania zgodnie z §§ 3e w związku z 3c, 3a ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko
(j. niemiecki)

Pozwolenie Urzędu Górniczego (uzupełniające pozwolenie z dnia 21.12,2009 r.) (j. polski)

Pozwolenie Urzędu Górniczego (uzupełniające pozwolenie z dnia 21.12.2009 r.) (j. niemiecki)

Stronom postępowania przysługuje możliwość odwołania się od treści decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzjach. Ogłoszenia treści decyzji po stronie polskiej dokonują Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz w Gdańsku i Olsztynie.


Z poważaniem
Ryszard Zakrzewski
Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska