środa, 25 kwietnia 2018, 01:02

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
czwartek, 28 stycznia 2010 10:19

Znak sprawy: 5/GDOS/2010 - wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z podziałem na 12 Części: PLB 180005 Puszcza Sandomierska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLB060012 Roztocze, PLB060005 Lasy Janowskie, PLB300015 Puszcza Notecka, PLB320019 Ostoja Drawska, PLB280008 Puszcza Piska, PLB 200002 Puszcza Augustowska, PLB140013 Ostoja Kozienicka, PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka, PLB140009 Dolina Kostrzynia, PLB260001 Dolina Nidy.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wytyczne do prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznych na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2

Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 3

Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1,3,4,5,6,8,9

Unieważnienie postępowania dla części nr 2

Unieważnienie postępowania dla części nr 7

Unieważnienie postepowania dla części nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 11 i 12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla częsci nr 1,3,4,5,6,8,9,11,12