poniedziałek, 19 lutego 2018, 21:46

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
środa, 03 lutego 2010 15:04

Obwieszczenie dotyczące postanowienia, znak: DOOŚidk-452/1496-7/153/10/ml-56 w sprawie stwierdzenia niewazności postanowienia Wojewody Małopolskiego z dnia 19 września 2008r., znak: SR.III.AK.6665-1-37-08 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga obarczająca w kierunku granicy państwa, budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 w Muszynie". - plik PDF