poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:42

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
piątek, 05 lutego 2010 14:50

Obwieszczenie dotyczące wydania dnia 29 stycznia 2010 r. decyzji o utrzymaniu w mocy własnej decyzji z dnia 29 października 2009 r., znak: DOOŚidk-452/1496-2/1334/09/ml-30 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 5 września 2008 r., znak:SR.III.AK.6665-1-37-08, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga obarczająca w kierunku granicy państwa, budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 w Muszynie". - plik PDF