wtorek, 24 kwietnia 2018, 17:50

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne nr 7/GDOŚ/2010 - Przeprowadzenie działań komunikacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności w wybranych obszarach Natura 2000
Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
wtorek, 16 marca 2010 13:24

Znak 7/GDOŚ/2010 - Przeprowadzenie działań komunikacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności w wybranych obszarach Natura 2000.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia