środa, 25 kwietnia 2018, 01:07

Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w postanowieniu Ministra Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Przystosowaniu DK 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa". Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
czwartek, 18 marca 2010 09:03

Obwieszczenie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w treści postanowienia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. znak: DOOŚ-76d/5703/2006/AK, o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przystosowaniu drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego." - pilk PDF

Poprawiony: wtorek, 05 października 2010 10:51