poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:37

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie częściowego uchylenia lub zmiany, w trybie art. 155 ustawy Kpa, decyzji środowiskowej Wojewody Podlaskiego z 18.09.2006 r., znak: ŚR.Ii.KG.66131/2/06, dla rozbudowy DK 8, na odcinku Białystok-Katrynka. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
czwartek, 12 sierpnia 2010 11:34

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie częściowego uchylenia lub zmiany, w trybie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18 września 2006 r., znak: ŚR.Ii.KG.66131/2/06, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. rozbudowie Drogi Krajowej nr 8, na odcinku Białystok-Katrynka oraz w tym samym zakresie uchylenia lub zmiany decyzji Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2006 r., znak: DOOŚ-odś/10759-10849/2006/kt, o utrzymaniu w mocy ww. decyzji.

Poprawiony: wtorek, 05 października 2010 10:58