poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:49

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 sierpnia 2010 08:24

Obwieszczenie o wydaniu przez GDOŚ decyzji z dnia 11 sierpnia 2010 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Warszawie z dnia 29 stycznia, znak: RDOŚ-14-WOO-6613-1/06/bp, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP oraz z projektowaną trasą ekspresową Armii Krajowej S-8 - budowa ulicy Gierdziejewskiego, w terminie od 16 sierpnia do 31 sierpnia. - plik PDF

obwieszczenia (w załączeniu) o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia 11 sierpnia 2010 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 stycznia, znak: RDOŚ-14-WOO-6613-1/06/bp, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP oraz z projektowaną trasą ekspresową Armii Krajowej S-8 - budowa ulicy Gierdziejewskiego, w terminie od 16 sierpnia do 31 sierpnia.