poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:44

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne nr 30/GDOŚ/2010 - Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
środa, 13 października 2010 12:34

Zamówienie publiczne nr 30/GDOŚ/2010 - Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie o zmówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia