środa, 25 kwietnia 2018, 00:59

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
środa, 13 października 2010 15:44

Zamówienie publiczne nr 27/GDOŚ/2010 - Aktualizacja i uzupełnienie Strategii komunikacji na obszarach Natura 2000 (poprzez wykonanie badania opinii publicznej oraz warsztatów w zakresie komunikacji).

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-7 (ZIP)

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania