poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:54

Zamówienie publiczne nr 33/GDOŚ/2010 - Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji platformy informacyjno-komunikacyjnej w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
piątek, 29 października 2010 13:57

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4-8 do SIWZ

Informacja o zebraniu wykonawców

Informacja z zebrania wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 11:55