środa, 25 kwietnia 2018, 00:48

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne nr 34/GDOS/2010 - Zakup 3500 kompletów materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych w ramach projektu POIS.05.04.00-00-187/09-00
Zamówienie publiczne nr 34/GDOS/2010 - Zakup 3500 kompletów materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych w ramach projektu POIS.05.04.00-00-187/09-00 Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
piątek, 29 października 2010 16:08

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Umowy

SIWZ

Załącznik nr 1 do oferty - Formularz cenowy

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy-osoby fizyczne

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 11:55