wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:06

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne nr 35/GDOŚ/2010 - Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
wtorek, 09 listopada 2010 13:30

Zamówienie publiczne nr 35/GDOŚ/2010 - Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia