sobota, 24 lutego 2018, 04:33

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
czwartek, 18 listopada 2010 17:06

Zamówienie publiczne nr 36/GDOŚ/2010 - dostawa dwóch serwerów dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia