sobota, 21 kwietnia 2018, 15:34

Obwieszczenia i zawiadomienia Zawiadomienie GDOŚ dot. postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn."Docelowy przebieg DK 15 na odcinku od km ok. 312+356 do km ok. 359+750" termin załatwienia sprawy wyznaczono na 20.01.2010 r.
Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
piątek, 19 listopada 2010 14:27

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 19.11.2010r., iż w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji RDOŚ w Olsztynie z dnia 30.07.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn."Docelowy przebieg drogi krajowej nr 15 na odcinku od km ok. 312+356 do km ok. 359+750" termin załatwienia sprawy został wyznaczony na 20.01.2011 r. - PDF