środa, 25 kwietnia 2018, 00:58

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
piątek, 19 listopada 2010 17:40

Zamówienie publiczne nr 38/GDOŚ/2010 - Zakup materiałów promocyjnych do propagowania wiedzy o Konwencji Berneńskiej, Konwencji Ramsarskiej, Porozumieniu o ochronie wodniczki, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania