wtorek, 24 kwietnia 2018, 17:59

Zamówienie publiczne nr 43/GDOŚ/2010 - na zakup 100 kompletów materiałów biurowych na potrzeby projektu POPT.03.01.00-00-200/10 "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
wtorek, 30 listopada 2010 17:24

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

Opis Przedmiotu Zamówienia

Oświadczenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Wzór umowy - zmieniony

Informacja o unieważnieniu postępowania

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 11:57