środa, 25 kwietnia 2018, 01:04

Zamówienie publiczne nr 44/GDOŚ/2010 - Wykonanie i dostarczenie artykułów na potrzeby szkoleń, warsztatów i seminariów organizowanych w ramach programu priorytetowego „Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000” Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
czwartek, 23 grudnia 2010 16:37

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 11:59