środa, 25 kwietnia 2018, 00:47

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
wtorek, 11 stycznia 2011 14:36

Zamówienie publiczne nr 45/GDOŚ/2010 - Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla projektów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ nr 2, 3 i 4

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

Zmodyfikowana treść SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Wyjaśnienie treści SIWZ 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia