wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:00

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
piątek, 28 stycznia 2011 15:57

Zamówienie publiczne 2/GDOŚ/2011 - Usługi komputerowego składu, łamania, korekty językowej oraz przygotowania do druku, druku, oprawy i dostarczenia do Zamawiającego publikacji wydawanych w ramach programu priorytetowego Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 2-6 do SIWZ (w wersji do wypełnienia)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia