środa, 25 kwietnia 2018, 00:58

Zamówienie publiczne nr 5/GDOŚ/2011 - Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektów realizowanych w ramach programu priorytetowego „Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000” Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
wtorek, 22 lutego 2011 17:03

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

załączniki nr 2-4 do SIWZ (w wersji do wypełnienia)

wyjaśnienie treści SIWZ i informacja o modyfikacji SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmodyfikowana treść SIWZ

wyjaśnienie treści SIWZ 2

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 11:59