środa, 25 kwietnia 2018, 01:00

Zamówienie publiczne nr 6/GDOŚ/2011 - Opracowanie, wdrożenie platformy e-learningowej i dedykowanych programów szkoleniowych dla urzędników i studentów, zakończonych egzaminem i certyfikatem, w tym system raportowania przebiegu szkoleń. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 18 marca 2011 15:57

Zamówienie publiczne nr 6/GDOŚ/2011 - Opracowanie, wdrożenie platformy e-learningowej i dedykowanych programów szkoleniowych dla urzędników i studentów, zakończonych egzaminem i certyfikatem, w tym system raportowania przebiegu szkoleń.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Złącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ - materiały do lekcji demonstracyjnych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 5.04.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:00