poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:47

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 13.09.2011 r., znak: DOOŚ-idk.4200.10.2011.AŁ.20, że w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji RDOŚ w Olsztynie z dnia 30.07.2010 r., znak: RDOŚ-28-WOOŚ-197/10/jc, o środow. uwarunk. dla przeds. pn. ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
wtorek, 13 września 2011 15:24

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 13.09.2011 r., znak: DOOŚ-idk.4200.10.2011.AŁ.20, że w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji RDOŚ w Olsztynie z dnia 30.07.2010 r., znak: RDOŚ-28-WOOŚ-197/10/jc, o środow. uwarunk. dla przeds. pn. /"Docelowy przebieg drogi krajowej nr 15 na odcinku od km ok. 312+356 do km ok. 359+750"/_strony_mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć co do jej treści.

Poprawiony: wtorek, 13 września 2011 15:33