środa, 25 kwietnia 2018, 00:51

Obwieszczenia i zawiadomienia Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia RDOŚ w Szczecinie z 27.06.2011 r., znak: WST.K.4242.2.18.2010.MC, prostującego z urzędu błędy pisarskie zawarte w postanowieniu z 14.06.2011 r. w sprawie...
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia RDOŚ w Szczecinie z 27.06.2011 r., znak: WST.K.4242.2.18.2010.MC, prostującego z urzędu błędy pisarskie zawarte w postanowieniu z 14.06.2011 r. w sprawie... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
poniedziałek, 10 października 2011 10:31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia RDOŚ w Szczecinie z 27.06.2011 r., znak: WST.K.4242.2.18.2010.MC, prostującego
z urzędu błędy pisarskie zawarte w postanowieniu z 14.06.2011 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: Pławno, Psie Głowy, Machliny, Łazice, Broczyno, Trzciniec w gminie Czaplinek wraz z infrastrukturą towarzyszącą – «FW TRZCINIEC»