wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:23

Zamówienie publiczne nr 43/GDOŚ/2011 na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla 6 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB060003 Dolina Środkowego Bugu, PLB060007 Lasy Strzeleckie, PLB060014 Uroczysko Mosty-Zahajki, PLB060015 Zbiornik Pode Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
czwartek, 22 grudnia 2011 16:52

 

1. Ogłoszenie o zmówieniu

2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu,
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4. Wytyczne do prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznych na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - załącznik Nr 7,
5. Standardowy Formularz Danych - załącznik Nr 8,

6. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych - załącznik Nr 97. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:29