poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:59

Zamówienie publiczne nr 46/GDOS/2011 na zawarcie umowy ramowej z ekspertami, którzy będą tworzyć Zespół Doradztwa Merytorycznego na rzecz realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obsz Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 30 grudnia 2011 15:45

Zamówienie publiczne nr 46/GDOS/2011 na zawarcie umowy ramowej z ekspertami, którzy będą tworzyć Zespół Doradztwa Merytorycznego na rzecz realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski".

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Wyjaśnienia treści SIWZ

6. Wyjaśnienia treści SIWZ - pytanie 9

7. Wyjaśnienia treści SIWZ

8. Wyjaśnienia treści SIWZ

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:29