poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:45

Zamówienie publiczne: 2/GDOŚ/2012 na świadczenie usług wsparcia w ramach projektu „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko”. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 13 stycznia 2012 11:52

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Załączniki do SIWZ

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:30