sobota, 21 kwietnia 2018, 15:21

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Filtr tytułów 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
31 Zamówienie publiczne 54/GDOŚ/2013 na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznych dla 4 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Dolina Samicy PLB300013, Łęgi Odrzańskie PLB020008, Dolina Baryczy PLB020001 i Góry Stołowe PLB020006 (54/GDOŚ/2013) Aleksander Tomczak 1199
32 Zamówienie publiczne 53/GDOŚ/2013 na dostawę elementów infrastruktury technicznej na potrzeby bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych ooś). Michał Dworak 863
33 Zamówienie publiczne 52/GDOŚ/2013 na Dostawę materiałów promocyjnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podziałem na trzy części. Michał Dworak 823
34 Zamówienie publiczne 51/GDOŚ/2013 na "świadczenie, w podziale na dwie części, usług w zakresie organizacji i obsługi dwóch dwudniowych spotkań dla uczestników Sieci ,,Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w ramach projektu „Kontynuacja i wzmocnienie ... Michał Dworak 1131
35 Zamówienie publiczne nr 49/GDOŚ/2013 na świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Michał Dworak 772
36 Zamówienie publiczne 50/GDOŚ/2013 pt. Organizacja II ogólnopolskiego spotkania z Liderami Partnerstw Naturowych w Szczecinie w dniach 24-26 listopada 2013 r. w podziale na dwie części w ramach realizacji projektu pt.: „Natura i Gospodarka – podstawy ... Michał Dworak 832
37 Zamówienie publiczne nr. 46/GDOŚ/2013 Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Michał Dworak 863
38 Zamówienie Publiczne 47/GDOS/2013 na przygotowanie i wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Michał Dworak 820
39 Zamówienie publiczne 45/GDOŚ/2013 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowych warsztatów dla nadzorujących obszary Natura 2000: regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych i przedstawicieli urzędów ... Michał Dworak 756
40 Zamówienie publiczne 44/GDOŚ/2013 na Świadczenie usług asysty technicznej bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych ooś). Michał Dworak 569
41 Zamówienie publiczne nr 41/GDOŚ/2013 na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do Finlandii w dniach 4-8 listopada 2013 r. Michał Dworak 939
42 Zamówienie publiczne 40/GDOŚ/2013 "Organizacja II ogólnopolskiego spotkania z Liderami Partnerstw Naturowych w podziale na dwie części w ramach realizacji projektu pt.: „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” nr POIS.05.04.00-00-266/09 ... Michał Dworak 866
43 Zamówienie publiczne 43/GDOŚ/2013 na zapewnienie asysty technicznej platformy informacyjno-komunikacyjnej w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Michał Dworak 715
44 Zamówienie publiczne nr 42/GDOŚ/2013 na organizację i obsługę dwudniowego spotkania roboczego w sprawie derogacji z zakresu ochrony gatunkowej (art. 52a uop) w gospodarce leśnej w ramach SOOŚ dla planu urządzenia lasu w ramach projektu „Kontynuacja i ... Michał Dworak 844
45 Zamówienie publiczne 39/GDOŚ/2013 na zakup licencji oprogramowania oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego. Michał Dworak 691
46 Zamówienia publiczne nr 34/GDOŚ/2013 pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wyjazdów studyjnych dla uczestników Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”Pakiet 1 do Danii w dniach 21-27 września 2013 r. oraz Pakiet 2 do Francji w dniach 6-11... Michał Dworak 802
47 Zamówienie publiczne 38/GDOŚ/2013 na Zakup oprogramowania w ramach wdrażania dyrektywy INSPIRE - wsparcie systemu wnioskomat dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z siedzibą przy ul. Wawelskiej 52/54. Michał Dworak 681
48 Zamówienie publiczne 37/GDOŚ/2013 Zakup infrastruktury sieciowej oraz usługi wsparcia technicznego. Michał Dworak 675
49 Zamówienie publiczne 18/GDOŚ/2013 na przygotowanie dwóch ekspertyz z podziałem na dwie części. Michał Dworak 1294
50 Zamówienie publiczne nr 30/GDOŚ/2013 - Wykonanie usług w zakresie organizacji i obsługi dwudniowej Konferencji poświęconej wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Michał Dworak 1174
51 Zamówienie publiczne nr 35/GDOŚ/2013 - Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego... Michał Dworak 1563
52 Zamówienie publiczne 36/GDOŚ/2013 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego spotkania w Bydgoszczy dla uczestników Sieci ,,Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w ramach projektu „Kontynuacja i wzmocnienie efektów działań sieci... Michał Dworak 891
53 Zamówienie publiczne 27/GDOŚ/2013 Zakup oprogramowania w ramach wdrażania dyrektywy INSPIRE - wsparcie systemu wnioskomat dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z siedzibą przy ul. Wawelskiej 52/54. Michał Dworak 758
54 Zamówienie publiczne 32/GDOŚ/2013 na Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego dla uczestników Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” do Holandii w dniach 13-18 października 2013 r. Michał Dworak 775
55 Zamówienie publiczne 31/GDOŚ/2013 Zakup licencji oprogramowania oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego. Michał Dworak 756
56 Zamówienie publiczne 29/GDOŚ/2013 na świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego prac związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko. Michał Dworak 514
57 Zamówienie publiczne 28/GDOŚ/2013 na przygotowanie II etapu ekspertyzy, mającej na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP, wizytację 50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20... Michał Dworak 1090
58 Zamówienie publiczne 26/GDOŚ/2013 na "Świadczenie usług cateringowych w drugiej połowie 2013 roku na potrzeby spotkań organizowanych w ramach działalności Sieci ,,Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w ramach projektu „Kontynuacja i wzmocnienie efektów... Michał Dworak 702
59 Zamówienie publiczne 25/GDOŚ/2013 Świadczenie usług wsparcia administracyjnego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko". Michał Dworak 784
60 Zamówienie publiczne 24/GDOŚ/2013 Usługa polegająca na przygotowaniu opracowania pt. „Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki Aleksander Tomczak 889
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 3