sobota, 21 kwietnia 2018, 15:21

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Filtr tytułów 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
61 Zamówienie publiczne 23/GDOŚ/2013 "Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby wdrażania porozumień międzynarodowych z podziałem na 4 części"... Michał Dworak 1040
62 Zamówienie publiczne 22/GDOŚ/2013 na wykonanie Platformy Komunikacyjnej na potrzeby Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Michał Dworak 1299
63 Zamówienie publiczne 21/GDOŚ/2013 na świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko" Michał Dworak 1185
64 Zamówienie publiczne nr 20/GDOŚ/2013. Przygotowanie i realizacja komunikacji bezpośredniej w ramach projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pt: Poznaj swoją Naturę Michał Dworak 1587
65 Zamówienie Publiczne 19/GDOŚ/2013 na świadczenie usług asysty technicznej bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych ooś). Michał Dworak 542
66 Zamówienie publiczne 17/GDOŚ/2013 "Organizacja szkoleń z zakresu bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych ooś)" Michał Dworak 1212
67 Zamówienie publiczne nr 16/GDOS/2013 na wybór Mediatora w procesie konsultacji oraz komunikacji bezpośredniej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę... Michał Dworak 1371
68 Zamówienie publiczne nr 15/GDOŚ/2013 pt. Przeprowadzenie badania świadomości i potrzeb przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i sieci Natura 2000, w szczególności działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach chronionych oraz poziomu... Michał Dworak 1156
69 Zamówienie publiczne 14/GDOŚ/2013 - Organizacja III - ciej edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju. Michał Dworak 677
70 Zamówienie publiczne 13/GDOŚ/2013 Przeprowadzenie szkoleń podczas III-ciej edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju. Michał Dworak 1169
71 Zamówienie publiczne 12/GDOS/2013 na zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej. Michał Dworak 696
72 Zamówienie publiczne nr 11/GDOŚ/2013 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi dwudniowego szkolenia dla przedstawicieli regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i urzędów morskich pełniących rolę regionalnego koordynatora.. Aleksander Tomczak 822
73 Zamówienie publiczne nr: 9/GDOŚ/2013 na ,,świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzech dwudniowych spotkań we Wrocławiu, Szczecinie i Katowicach dla uczestników Sieci ,,Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w ramach projektu ... Michał Dworak 845
74 Zamówienie publiczne nr 8/GDOŚ/2013 na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wyjazdów studyjnych dla uczestników Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” do Danii w dniach 12-17 maja 2013r., na Islandię w dniach 10-14 czerwca 2013r." Michał Dworak 777
75 Zamówienie publiczne nr: 7/GDOŚ/2013 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego szkolenia dla regionalnych konserwatorów przyrody, planistów regionalnych oraz osób zaangażowanych w realizację projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09... Michał Dworak 884
76 Zamówienie publiczne nr 6/GDOŚ/2013 na "przygotowanie ekspertyzy mającej na celu analizę Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 wraz z opracowaniem Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów na potrzeby projektu „Kontynuacja i wzmocnienie... Aleksander Tomczak 886
77 Zamówienie publiczne nr 5/GDOŚ/2013 na świadczenie gwarancyjnej i pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemu centralnego wydruku Michał Dworak 623
78 Zamówienie publiczne 4/GDOŚ/2012 na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na trasach krajowych i europejskich trasach międzynarodowych oraz rezerwacji hoteli dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Michał Dworak 623
79 Zamówienie publiczne nr 3/GDOŚ/2013 na Świadczenie usług cateringowych w 2013 roku na potrzeby spotkań organizowanych w ramach działalności Sieci ,,Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju w ramach projektu „Kontynuacja i wzmocnienie efektów działań sieci ... Michał Dworak 877
80 Zamówienie publiczne nr 2/GDOŚ/2013 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego spotkania pt. „Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na środowisko - problemy ogólne, w tym dotyczące ... Michał Dworak 1038
81 Zamówienie publiczne nr 1/GDOŚ/2013 na: ,,Dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Kontynuacja i wzmocnienie efektów działań sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Michał Dworak 762
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 3 z 3