sobota, 21 kwietnia 2018, 15:11

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum
1 Zamówienie publiczne nr 66/GDOŚ/2012 na świadczenie usług wsparcia administracyjnego i eksperckiego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko" Michał Dworak 936
2 Zamówienie publiczne 65/GDOŚ/2012 pt. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex ante projektu nr Life 10 INF 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”, który jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ... Michał Dworak 1011
3 Zamówienie publiczne nr 64/GDOŚ/2012 na rozbudowę istniejącej u zamawiającego Infrastruktury informatycznej, zbudowanej w oparciu o rozwiązanie IBM eServer BladeCenter H Chassis (typ 8852 model 4TG) i IBM system storage DS3512 (typ 1746 model A2D) ... Michał Dworak 854
4 Zamówienie publiczne nr. 62_GDOS_2012 na Organizację spotkania podsumowującego realizację projektu POIS 05.04.00-00-187/09 „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju” sprawa nr 62/GDOŚ/2012 Michał Dworak 890
5 Zamówienie publiczne nr 61_GDOS_2012 na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego do druku kolorowego w podziale na 2 pakiety dla „Sekretariatu Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” funkcjonującego przy ... Michał Dworak 694
6 Zamówienie publiczne 60/GDOŚ/2012 na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Michał Dworak 898
7 Zamówienie publiczne nr. 53/GDOŚ/2012 na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g dla Generalnej Dyrekcji ... Michał Dworak 1166
8 Zamówienie publiczne 59/GDOŚ/2012 pt. Rekrutacja na e-szkolenia dotyczące Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju” POIiŚ.05.04.00-00.187/09 Michał Dworak 925
9 Zamówienie publiczne 58/GDOŚ/2012 pt. Rozbudowa istniejącej u Zamawiającego infrastruktury informatycznej, zbudowanej w oparciu o rozwiązanie IBM BladeCenter H Chassis, dostawa jednego serwera IBM BladeCenter HS23 w ramach projektu indywidualnego ... Michał Dworak 797
10 Zamówienie publiczne 52/GDOŚ/2012 na przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej wdrożenia propozycji zmian przepisów prawnych w zakresie poprawy jakości powietrza wraz z oceną skutków regulacji (szczególnie ekonomicznych i gospodarczych). Michał Dworak 884
11 Zamówienie publiczne 54/GDOŚ/2012 na dostawę materiałów promocyjnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podziałem na 3 części. Michał Dworak 926
12 Zamówienie publiczne 57/GDOŚ/2012 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby szkoleń, warsztatów, seminariów i spotkań organizowanych w ramach zadania „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko” Michał Dworak 786
13 Zamówienie publiczne 51/GDOS/2012 na zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej. Michał Dworak 704
14 Zamówienie publiczne 56/GDOŚ/2012 wykonanie projektu, łamanie, skład, druk oraz dostawa materiałów na potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Michał Dworak 707
15 Zamówienie publiczne 55/GDOŚ/2012 na rozbudowę infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Michał Dworak 684
16 Zamówienie publiczne 50/GDOŚ/2012, na Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Michał Dworak 748
17 Zamówienie publiczne nr 48/GDOŚ/2012 pt. Rozbudowa istniejącej u Zamawiającego infrastruktury informatycznej, zbudowanej w oparciu o rozwiązanie IBM BladeCenter H Chassis, dostawa jednego serwera IBM BladeCenter HS23 w ramach projektu indywidualnego... Michał Dworak 726
18 Zamówienie publiczne nr 49/GDOŚ/2012 pn. Publikacje w prasie w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju” POIiŚ.05.04.00-00.187/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu ... Michał Dworak 1376
19 Zamówienie publiczne nr 44/GDOŚ/2012 - Modernizacja Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. Michał Dworak 893
20 Zamówienie publiczne nr 47/GDOŚ/2012 na wykonanie opinii prawnej w postaci dwóch ekspertyz z podziałem na dwie części na potrzeby projektu "Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi ... Michał Dworak 875
21 Zamówienie publiczne nr 46/GDOŚ/2012 - Przygotowanie koncepcji, wykonanie, obsługa i logistyka konferencji prasowej w ramach realizacji projektu POIS.05.04.00-00-267/09 „Złap Równowagę, Odkryj Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków... Michał Dworak 1308
22 Zamówienie publiczne nr 45/GDOŚ/2012 - Świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego szkolenia dla regionalnych konserwatorów przyrody, planistów regionalnych oraz osób zaangażowanych w realizację projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Michał Dworak 961
23 Zamówienie publiczne nr 40/GDOŚ/2012 - Przygotowanie opracowania oceny skutków zmiany założeń do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwanego dalej: „KPOŚK”) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkó Michał Dworak 1019
24 Zamówienie publiczne nr 42/GDOS/2012 Na organizację i przeprowadzenie spotkań eksperckich oraz spotkania ogólnopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu indywidualnego POIŚ.05.04.00-00-187 09 Sieć Natura 2000 ... Michał Dworak 3864
25 Zamówienie publiczne nr 41/GDOS/2012 zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej Michał Dworak 901
26 Zamówienie publiczne 39/GDOŚ/2012 pt. Organizacja i przeprowadzenie spotkań eksperckich oraz spotkania ogólnopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu indywidualnego POIŚ.05.04.00-00-187/09 ... Michał Dworak 1529
27 Zamówienie publiczne nr. 38/GDOŚ/2012 "Publikacje w prasie w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju” POIiŚ.05.04.00-00.187/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ... Michał Dworak 1150
28 Zamówienie publiczne 34/GDOS/2012 na zakup systemu przeciwpożarowego Michał Dworak 1119
29 Zamówienie publiczne nr. 37/GDOŚ/2012 na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Michał Dworak 1228
30 Zamówienie publiczne nr 36/GDOS/2012 na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego dla 14 uczestników Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju do Wielkiej Brytanii w dniach 8-12 października 2012 r. Michał Dworak 1291
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 6