środa, 21 marca 2018, 07:00

Rozpoznania cenowe
1 Rozpoznanie cenowe na świadczenie wsparcia w realizacji projektu "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski'' 356
2 Rozeznanie cenowe na wykonanie analizy kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez gminy, a także opracowanie wytycznych dotyczących sposobu ustawowego wyznaczenia maksymalnych i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami (...) 494
3 Rozpoznanie cenowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu LIFE10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (...) 445
4 Rozpoznanie cenowe na przygotowanie opracowania pt.: „Inwentaryzacja stanowisk bobra europejskiego (Castor fiber) na obszarze Polski” 481
5 Rozpoznanie cenowe na świadczenie usług doradczych podczas oceny raportów przedstawiających wyniki badań pozwalających na ocenę wpływu na środowisko procesu poszukiwania i rozpoznawania gazu ze złóż niekonwencjonalnych w ramach zadania „Ocena (...) 473
6 Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie ekspertyzy pt.: „Instalacje na terenie kraju do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych: odpadów papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych, instalacje do recyklingu oraz innych form odzysku (...) 513
7 Rozpoznanie cenowe na świadczenie usług doradczych podczas oceny raportów przedstawiających wyniki badań pozwalających na ocenę wpływu na środowisko procesu poszukiwania i rozpoznawania gazu ze złóż niekonwencjonalnych w ramach zadania (...) 562
8 Rozpoznanie cenowe na przeprowadzenie szkoleń podczas IV edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju 619
9 Rozpoznanie cenowe na kompleksową usługę polegająca na transporcie, logistyce i obsłudze stoiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na IX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm” w Nowogardzie od 20 do 22 (...) 655
10 Opracowanie zestawu pięciu narzędzi badawczych monitorujących stopień osiąganych rezultatów wraz z przedstawieniem uzasadnienia wyboru zaproponowanych narzędzi, w projekcie realizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pn. Ogólnopolska (...) 736
11 Rozeznanie cenowe na organizację i obsługę dwudniowego spotkania dla Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, funkcjonującej w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, które odbędzie się w dniach 25 - 27 marca 2014 r. w Warszawie 850
12 Rozeznanie cenowe na organizację i obsługę trzydniowego spotkania dla Grupy Roboczej ds. Hałasu, funkcjonującej w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, które odbędzie się w dniach 2 - 4 kwietnia 2014 r. w Poznaniu 750
13 Rozpoznanie cenowe na usługi wsparcia administracyjno‑eksperckiego w ramach projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski” 753
14 Rozpoznanie cenowe "świadczenie usług wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w zakresie prac zleconych w obsłudze asystenckiej zespołu projektowego". 1107
15 Rozpoznanie cenowe na "świadczenie usług wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w zakresie prac zleconych w obsłudze sekretarskiej". 992
16 Rozpoznanie cenowe na "świadczenie usług wsparcia prawnego Sekretariatu Sieci: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w zakresie prac zleconych" 822
17 Rozpoznanie cenowe na świadczenie usług wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w zakresie prac zleconych w obsłudze asystenckiej zespołu projektowego" 985
18 Rozpoznanie cenowe na "świadczenie usług wsparcia prawnego Sekretariatu Sieci: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w zakresie prac zleconych". 1461
19 Rozpoznanie cenowe na "świadczenie usług wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w zakresie prac zleconych w obsłudze sekretarskiej" 1034
20 Rozpoznanie cenowe na wykonywanie prac wspomagających księgowość dysponenta II stopnia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 1005
21 Rozpoznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy merytorycznej w zakresie weryfikacji dwóch raportów cząstkowych dot. wyników monitoringu sejsmicznego. 1076
22 Rozpoznanie cenowe dotyczące wykonania usług wsparcia w przygotowaniu zamówień publicznych i wykonywania prac administracyjno-biurowych Wydziału ds. Wdrażania Projektów GDOŚ. 1111
23 Rozpoznanie cenowe na przeprowadzenie usługi: zapewnienie wyżywienia i obsługi kelnerskiej uczestników jednodniowego spotkania Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000. 1055
24 Rozpoznanie cenowe na usługę gastronomiczną na spotkanie Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000. 1093
25 Unieważnienie rozpoznania cenowego na zapewnienie wyżywienia i obsługi kelnerskiej uczestników spotkania Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000. 960
26 Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika do obsługi prawnej Wydziału ds. Projektów i Krajowej Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 1038
27 Rozpoznanie cenowe na zapewnienie wyżywienia i obsługi kelnerskiej uczestników spotkania Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000. 986
28 Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie dwóch pracowników. 1257
29 Rozpoznanie cenowe dotyczące zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla łącznej grupy 25 osób w czasie trwania Akademii Menadżera Zrównoważonego Rozwoju. 887
30 Rozpoznanie cenowe na zapewnienie opieki grupie studentów/studentek podczas trzeciej edycji Akademii Menadżera Zrównoważonego Rozwoju. 912
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2