poniedziałek, 19 lutego 2018, 20:04

Rozpoznania cenowe
31 Rozeznanie cenowe na zapewnienie noclegu w dniach 27-29 maja 2013 r. w Warszawie dla grupy 60 osób. 888
32 Rozpoznanie cenowe na usługę transportową dla Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w dniu 5 czerwca br. w Kostrzynie nad Odrą i okolicach dla gruby 55 osób. 843
33 Rozpoznanie cenowe na przygotowanie oraz przeprowadzenie prezentacji na temat „Najczęściej popełniane błędy w raportach środowiskowych dotyczące oddziaływania akustycznego” oraz udziału w dyskusji jako eksperta w trakcie spotkania Grupy Roboczej... 1111
34 Rozpoznanie cenowe na przygotowanie oraz przeprowadzenie prezentacji na temat „Podstawy ocen wpływu farm wiatrowych na stan akustyczny środowiska. Stosowane wielkości fizyczne, stosowane metody i kryteria” oraz udziału w dyskusji jako eksperta w... 1094
35 Rozpoznanie cenowe na przygotowanie oraz przeprowadzenie prezentacji na temat „Praktyczne sposoby wykonywania ocen wpływu farm wiatrowych na klimat akustyczny” z uwzględnieniem problemów związanych z praktyczną stroną merytorycznie poprawnie wykonanej... 835
36 Rozpoznanie cenowe na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 4 czerwca 2013 r. w godzinach 9.00 – 16.00 w Hotelu w Kostrzynie, prezentacji pt.: „Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w kontekście ochrony wód i osiągnięcia celów... 848
37 Rozpoznanie cenowe na sporządzenie opracowania pn.: Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych na ptaki 866
38 Rozpoznanie cenowe na usługę transportową dla Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w dniu 5 czerwca br. w Kostrzynie i okolicach dla gruby 55 osób 827
39 Rozpoznanie cenowe na usługę gastronomiczną w restauracji dla Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w dniu 5 czerwca br. w Słońsku dla gruby 55 osób 788
40 Rozpoznanie cenowe na organizacje i obsługę dwudniowego spotkania dla Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, które odbędzie się w dniach 3 – 5 czerwca br. w Kostrzynie 834
41 Rozpoznanie cenowe na zapewnienie opieki grupie studentów/studentek podczas trzeciej edycji Akademii Menadżera Zrównoważonego Rozwoju 797
42 Rozpoznanie na ubezpieczenie w ramach organizacji trzeciej edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju. 786
43 Rozpoznanie cenowe na opracowanie zestawu 5-ciu narzędzi badawczych monitorujących stopień osiąganych rezultatów w projekcie realizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”, 871
44 Rozpozanie cenowe na usługę prawną w ramach projektu Life 869
45 Rozpoznanie cenowe na przeprowadzenie warsztatów (wybór trenera) na spotkanie Liderów Partnerstw Naturowych. Spotkanie jest realizowane w ramach projektu "Natura i gospodarka - podstawy dialogu" - ANULOWANE 852
46 Rozeznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy, mającej na celu opracowanie dokumentu identyfikującego zadania administracji samorządowej wynikające z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. 828
47 Rozeznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy mającej na celu opracowanie dokumentu pokazującego powiązania Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) z Dyrektywą w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (2001/42/WE) 800
48 Rozeznanie cenowe na wykonanie II etapu ekspertyzy mającej na celu przegląd instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów istniejących w Polsce oraz przygotowanie oceny stosowanych rozwiązań pod kątem osiągnięcia celów i wymagań ... 856
49 „Zapytanie ofertowe dotyczące oszacowanie kosztów projektu wykonania i uruchomienia platformy komunikacyjnej na potrzeby Sekretariatu Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 1006
50 Rozpoznanie cenowe na organizację I ogólnopolskiego spotkania z liderami Partnerstw Naturowych w ramach projektu "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu" nr POIS.05.04.00-00-266/09 819
51 Rozpoznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy, mającej na celu analizę Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014), w zakresie dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów oraz rozszerzenie i uszczegółowienie/uzupełnienie zapisów w/w dokumentu w... 882
52 Rozpoznanie cenowe na świadczenie usługi stałego, symetrycznego, szerokopasmowego dostępu do Internetu bez limitowanej transmisji danych, dla Sekretariatu Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 806
53 Rozpoznanie cenowe na usługę zapewnienia wyżywienia i obsługi kelnerskiej uczestników pierwszego, jednodniowego spotkania Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000 (grupa ok. 15 osób). 912
54 Rozpoznanie cenowe na usługę zapewnienia wyżywienia i obsługi kelnerskiej uczestników pierwszego, jednodniowego spotkania Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000 (grupa ok. 10 osób). 869
55 Rozpoznanie cenowe na utrzymanie, administrowanie i udostępnianie dedykowanego serwisu internetowego. 867
56 Zapytanie ofertowe na : świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych 6 aparatów telefonicznych/smartfonów wraz z akcesoriami i 6 kartami SIM oraz na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu ... 965
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 2