poniedziałek, 19 lutego 2018, 19:59

Rozpoznania cenowe Rozpoznania cenowe - archiwum
Rozpoznania cenowe - archiwum
1 Unieważnienie rozpoznania cenowego dotyczącego rozeznania na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych 6 aparatów telefonicznych/smartfonów wraz z akcesoriami i 6 kartami SIM oraz na ... Michał Dworak 650
2 Rozpoznanie cenowe na usługę gastronomiczną. Michał Dworak 632
3 Rozpoznania cenowego na świadczenie usług wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w zakresie prac zleconych w obsłudze asystenckiej zespołu projektowego. Michał Dworak 839
4 Rozeznanie cenowe na świadczenie usług wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju w zakresie prac zleconych w obsłudze sekretarskiej Michał Dworak 861
5 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych 6 aparatów telefonicznych/smartfonów wraz z akcesoriami i 6 kartami SIM oraz na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do ... Michał Dworak 646
6 Rozpoznanie cenowe na nabycie, przygotowanie, produkcję lub koprodukcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, oraz nabycie czasu antenowego w radiu. Michał Dworak 888
7 Zapytanie cenowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych 6 aparatów telefonicznych/smartfonów wraz z akcesoriami i 6 kartami SIM oraz na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do ... Michał Dworak 587
8 Rozpoznanie cenowe na zakup papieru ekologicznego na potrzeby realizacji projektu LIFE10 INF/PL/677 „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Michał Dworak 611
9 Rozpoznanie cenowe na świadczenie usługi wsparcia eksperckiego przy realizacji zadania związanego z uruchomieniem platformy komunikacyjnej na potrzeby Sekretariatu Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Michał Dworak 960
10 Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi logistyczno-transportowej Michał Dworak 627
11 Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 roll-upów/bannerów w systemie umożliwiającym łączenie i stworzenie ścianki wystawienniczej ( z co najmniej 3 elementów) jak i samodzielną ekspozycję, oraz 1 sztuki Michał Dworak 654
12 Rozpoznanie cenowe na "Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 roll-upów/bannerów w systemie umożliwiającym łączenie i stworzenie ścianki wystawienniczej ( z co najmniej 3 elementów) jak i samodzielną... Aleksander Tomczak 618
13 Rozpoznanie cenowe na doradztwo w zakresie badania i analizy raportów z realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" Michał Dworak 892
14 Rozpoznanie cenowe, którego przedmiotem jest doradztwo w zakresie badania i analizy raportów z realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" Michał Dworak 652
15 Zapytanie cenowe dotyczące realizacji ekspertyzy prawnej dotyczącej wdrożenia propozycji zmian przepisów prawnych ujętych w Załączniku nr 1 wraz z oceną skutków tych regulacji (szczególnie ekonomicznych i gospodarczych) Michał Dworak 1094
16 Rozpoznanie cenowe w celu wyłonienia kandydata do wykonywania w ramach wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Michał Dworak 878
17 Rozpoznanie cenowe w celu wyłonienia kandydata do wykonywania zadań w charakterze wsparcia w zakresie działań podejmowanych w ramach prowadzenia i obsługi Sekretariatu Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Michał Dworak 935
18 Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14 000 euro na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego na 2 części w ramach których wykonane mają zostać ... Michał Dworak 1088
19 Rozpoznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny skutków zmiany założeń do KPOŚK oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ... Michał Dworak 1315
20 Rozpoznanie cenowe na wykonanie roll-up z wizualizacją Michał Dworak 787
21 Rozpoznanie na ekspertów w ocenach oddziaływania na środowisko Aleksander Tomczak 876
22 Rozpoznanie cenowe na wsparcie Wydziału ds. Projektów w zakresie realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" Michał Dworak 785
23 Rozpoznanie cenowe na wsparcie Wydziału ds Projektów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Michał Dworak 764
24 Rozpoznanie cenowe na organizację warsztatów poświęconych tematyce zgodności projektów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej z Ramową Dyrektywą Wodną dla członków Grupy Roboczej Gospodarka Wodno - Ściekowa (ok. 50 osób) funkcjonującej w ramach ... Michał Dworak 1207
25 Rozpoznanie cenowe na przygotowanie całościowej koncepcji (scenariusza, wizualizacji/projektów i kosztorysu realizacji) eventu zamykającego kampanię społeczną „Natura 2000. Poczuj to!” w formie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz bieżącego nadzoru i m Michał Dworak 1394
26 Rozpoznanie cenowe dotyczące usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla grupy 25 osób uczestniczących w II edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju w zakresie realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" Aleksander Tomczak 1119
27 Rozpoznanie cenowe dotyczące usługi opieki nad 24 osobami uczestniczącymi w II edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju w zakresie realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" Aleksander Tomczak 1221
28 Rozpoznanie cenowe dot. wsparcia Wydziału ds. Projektów w Departamencie informacji o Środowisku Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie realizacji projektu "Złap Równowagę Odkryj Naturę" Aleksander Tomczak 1172
29 Rozpoznanie cenowe na wsparcie Wydziału ds. Projektów w zakresie realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" - ANULOWANO Michał Dworak 761
30 Rozpoznanie cenowe na: Zakup 2 telefonów komórkowych wraz z kartą SIM i abonamentem dla zespołu realizującego projekt POIS.05.04.00-00-266/09 „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” Michał Dworak 1171
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 4