sobota, 21 kwietnia 2018, 15:07

Rozpoznania cenowe Rozpoznania cenowe - archiwum
Rozpoznania cenowe - archiwum
1 Unieważnienie rozpoznania cenowego dotyczącego rozeznania na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych 6 aparatów telefonicznych/smartfonów wraz z akcesoriami i 6 kartami SIM oraz na ... Michał Dworak 653
2 Rozpoznanie cenowe na usługę gastronomiczną. Michał Dworak 635
3 Rozpoznania cenowego na świadczenie usług wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w zakresie prac zleconych w obsłudze asystenckiej zespołu projektowego. Michał Dworak 843
4 Rozeznanie cenowe na świadczenie usług wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju w zakresie prac zleconych w obsłudze sekretarskiej Michał Dworak 865
5 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych 6 aparatów telefonicznych/smartfonów wraz z akcesoriami i 6 kartami SIM oraz na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do ... Michał Dworak 649
6 Rozpoznanie cenowe na nabycie, przygotowanie, produkcję lub koprodukcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, oraz nabycie czasu antenowego w radiu. Michał Dworak 891
7 Zapytanie cenowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych 6 aparatów telefonicznych/smartfonów wraz z akcesoriami i 6 kartami SIM oraz na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do ... Michał Dworak 589
8 Rozpoznanie cenowe na zakup papieru ekologicznego na potrzeby realizacji projektu LIFE10 INF/PL/677 „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Michał Dworak 614
9 Rozpoznanie cenowe na świadczenie usługi wsparcia eksperckiego przy realizacji zadania związanego z uruchomieniem platformy komunikacyjnej na potrzeby Sekretariatu Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Michał Dworak 963
10 Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi logistyczno-transportowej Michał Dworak 629
11 Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 roll-upów/bannerów w systemie umożliwiającym łączenie i stworzenie ścianki wystawienniczej ( z co najmniej 3 elementów) jak i samodzielną ekspozycję, oraz 1 sztuki Michał Dworak 655
12 Rozpoznanie cenowe na "Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 roll-upów/bannerów w systemie umożliwiającym łączenie i stworzenie ścianki wystawienniczej ( z co najmniej 3 elementów) jak i samodzielną... Aleksander Tomczak 619
13 Rozpoznanie cenowe na doradztwo w zakresie badania i analizy raportów z realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" Michał Dworak 893
14 Rozpoznanie cenowe, którego przedmiotem jest doradztwo w zakresie badania i analizy raportów z realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" Michał Dworak 654
15 Zapytanie cenowe dotyczące realizacji ekspertyzy prawnej dotyczącej wdrożenia propozycji zmian przepisów prawnych ujętych w Załączniku nr 1 wraz z oceną skutków tych regulacji (szczególnie ekonomicznych i gospodarczych) Michał Dworak 1096
16 Rozpoznanie cenowe w celu wyłonienia kandydata do wykonywania w ramach wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Michał Dworak 881
17 Rozpoznanie cenowe w celu wyłonienia kandydata do wykonywania zadań w charakterze wsparcia w zakresie działań podejmowanych w ramach prowadzenia i obsługi Sekretariatu Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Michał Dworak 938
18 Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14 000 euro na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego na 2 części w ramach których wykonane mają zostać ... Michał Dworak 1090
19 Rozpoznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny skutków zmiany założeń do KPOŚK oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ... Michał Dworak 1317
20 Rozpoznanie cenowe na wykonanie roll-up z wizualizacją Michał Dworak 789
21 Rozpoznanie na ekspertów w ocenach oddziaływania na środowisko Aleksander Tomczak 877
22 Rozpoznanie cenowe na wsparcie Wydziału ds. Projektów w zakresie realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" Michał Dworak 786
23 Rozpoznanie cenowe na wsparcie Wydziału ds Projektów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Michał Dworak 765
24 Rozpoznanie cenowe na organizację warsztatów poświęconych tematyce zgodności projektów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej z Ramową Dyrektywą Wodną dla członków Grupy Roboczej Gospodarka Wodno - Ściekowa (ok. 50 osób) funkcjonującej w ramach ... Michał Dworak 1210
25 Rozpoznanie cenowe na przygotowanie całościowej koncepcji (scenariusza, wizualizacji/projektów i kosztorysu realizacji) eventu zamykającego kampanię społeczną „Natura 2000. Poczuj to!” w formie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz bieżącego nadzoru i m Michał Dworak 1396
26 Rozpoznanie cenowe dotyczące usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla grupy 25 osób uczestniczących w II edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju w zakresie realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" Aleksander Tomczak 1121
27 Rozpoznanie cenowe dotyczące usługi opieki nad 24 osobami uczestniczącymi w II edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju w zakresie realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" Aleksander Tomczak 1223
28 Rozpoznanie cenowe dot. wsparcia Wydziału ds. Projektów w Departamencie informacji o Środowisku Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie realizacji projektu "Złap Równowagę Odkryj Naturę" Aleksander Tomczak 1174
29 Rozpoznanie cenowe na wsparcie Wydziału ds. Projektów w zakresie realizacji projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" - ANULOWANO Michał Dworak 762
30 Rozpoznanie cenowe na: Zakup 2 telefonów komórkowych wraz z kartą SIM i abonamentem dla zespołu realizującego projekt POIS.05.04.00-00-266/09 „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” Michał Dworak 1173
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 4