sobota, 21 kwietnia 2018, 15:32

Obwieszczenia i zawiadomienia Obwieszczenia - archiwum
Obwieszczenia - archiwum
Filtr tytułów     Wyświetl: 
1 Obwieszczenie o decyzji o nieważności decyzji RDOŚ we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach pn: „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”, w cz. dotyczącej budowy Terminala 2 i infrastruktury technicznej 1799
2 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S 17 odcinek Lublin-Kurów-Piaski. 2391
3 Obwieszczenie o postanowieniu GDOŚ utrzymującego w mocy postanowienie RDOŚ w Gdańsku dot. sprostowania omyłek w postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia poelgającego na budowie mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzynia w ciągu DK 90. 2871
4 Zawiadomienie o wydaniu decyzji (w wyniku zakończonego postępowania odwoławczego) dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)". 1730
5 Obwieszczenie o decyzji GDOŚ o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP oraz z trasą S-8. 1910
6 Obwieszczenie o wydaniu przez GDOŚ decyzji z dnia 9 sierpnia br. znak: DOOŚidk-452/2132-4/1607/10/AŁ-59 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S-11 na odcinku Złotkowo - A2 węzeł Głuchowo Aleksander Tomczak 1680
7 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie częściowego uchylenia lub zmiany, w trybie art. 155 ustawy Kpa, decyzji środowiskowej Wojewody Podlaskiego z 18.09.2006 r., znak: ŚR.Ii.KG.66131/2/06, dla rozbudowy DK 8, na odcinku Białystok-Katrynka. Aleksander Tomczak 1527
8 Obwieszczenie GDOŚ o wydaniu decyzji zmieniającej w części decyzję RDOŚ w Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wezęł Walichnowy - Węzeł Wrocław (A1)". 1726
9 Postanowienie wyjaśniające w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 odcinek Koszwały-Kazimierzowo wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w części dotyczącej województwa 1635
10 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniającego decyzję GDOŚ w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S7 - Koszwały-Kazimierzowo wraz z przebudową linii wysokiego napięcia, woj. pomorskie. 2055
11 Obwieszczenie o decyzji utrzymującej decyzję RDOŚ w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 Koszwały-Kazimierzowo wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w woj. warmińsko-mazurskim. 1958
12 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z 14 lipca 2010 r. o uzupełnieniu decyzji GDOŚ z dnia 15 czerwca 2010 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji środowiskowej dla rozbudowy DK 16 na odc. Stare Jabłonki-Gietrzwałd. 1541
13 Obwieszczenie o utrzymaniu w mocy decyzji RDOŚ w Białymstoku o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia części decyzji Wojewody Podlaskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie DK 8 na odcinku Białystok-Katrynka. 1579
14 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania odwoławczego z odwołania Małgorzaty Kowalskiej i Radosława Kowalskiego od decyzji RDOŚ w Lublinie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów-Lublin-Piaski". 1530
15 Obwieszczenie o decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego z odwołania Agaty Brydy i Tomasza Brydy od decyzji RDOŚ w Lublinie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów-Lublin-Piaski (...)". 1476
16 Obwieszczenie o decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego z odwołania Magdaleny Markowicz od decyzji RDOŚ w Lublinie o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów-Lublin-Piaski(...)". 1698
17 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. zażalenia spółki KAROR Mirosław Szubartowski i Spółka sp. j. na postanowienie RDOŚ w Krakowie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Małej Elektrowni wodnej na rzece Dunajec [...]" 1700
18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji RDOŚ w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S11 obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego etap II, na odcinku od km 400+000 do km 413+890. 1838
19 Obwieszczenie o postanowieniu GDOŚ o uchybieniu terminu odwołania od decyzji RDOŚ w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa – Łódź, etap II, lot A [...]. 1846
20 Obwieszczenia o wydaniu decyzji uchylającej decyzję RDOŚ w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła Żaba do ul. Grochowskiej w Warszawie. 1660
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 4